Traçabilitat i integració de dades, control total i màxim rendiment.

Traçabilitat completa… de la granja a l’escorxador amb blockchain.
100% de programari integrat amb el sistema.
Frontmatec Autofom, inspecció veterinària, pesatge.
Classificació i marcatge de canals.
Optimització d’ús de canal, ordenació de canal en càmeres.
Control de rendiment en sala de tall, tall primari i producte acabat.


Traçabilitat Blockchain per transportar animals vius

[Más info]

Recepció de camions d’animals vius

[Más info]

Gestió de les partides per al sacrifici 

[Más info]

ID – combina la recopilació de dades del sistema Autofom

[Más info]

Inspecció veterinària

[Más info]

Obtenció del pes calent del canal

[Más info]

Marcadors per injecció de tinta

[Más info]

AutoSort – Ús òptim dels canals

[Más info]

Gestió de canals d’acord amb un ús òptim

[Más info]

Sol·licituds de sortida de la càmera segons producció

[Más info]

Control de rendiment – Talls primaris

[Más info]

Control de rendiment – Producte acabat

[Más info]

Gestió centralitzada de trens d’etiquetatge

[Más info]

Visualitzador d’incidents de plantes i AutoMail

[Más info]

Catàlegs de NunaSolutions


Descarrega els catàlegs

Visualizació en línea


Si voleu rebre més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Contacti amd NunaSolutions